Projekt - Programmering

LearnTV (2011/2012)

LearnTV är en android version av LärTV (se nedan). Det finns färre funktioner för ensamspel
men i denna version är nätverks spelande möjligt. En person agerar server och sen kan andra ansluta
sig till servern och tävla i matematik. Mer information finns i LearnTV.pdf.

Ladda ner: LearnTV.zip (.apk fil) | LearnTV.pdf
___________________________

LärTV (2009)

LärTV var ett gymnasieprojekt som användes som en ett slags slutarbete inom
gymnasieprogrammeringen. LärTV går ut på att lösa matematiska problem,
detta ger poäng medan felaktiga svar "bryter hjärtan". Inställningar finns
för antalet tal som kommer upp och hur höga dessa tal får vara.

Ladda ner: LarTV.zip
___________________________

Shadowpriest (2008)

Shadowpriest Shadowpriest

Shadowpriest var ett program jag gjorde när jag fortfarande spelade World of Warcraft (WoW).
Programmet använde en färdig lista av saker man kunde hitta i spelet, denna lista hjälpte
spelare av klassen shadowpriest avgöra vad de kunde uppgradera sin utrustning med.
Antal uppgraderingar och vilken WoW databas som man skickades till när man tryckte
på en länk kunde man välja själv.

Ladda ner: shadowpriest.zip