Introduktion

Jag är en nyutexaminerad systemvetare boende i Upplands Väsby, Stockholm.
Jag gick det Data- och systemvetenskapliga kandidatprogramet (180 hp) vid
Institutionen för Data- och systemvetenskap (DSV), Stockholms Universitet.

För tillfället så söker jag diverse jobb inom IT-sektorn.

Intervju